O empregador pode transferir o empregado para outra empresa